Tillverkning av formpressad gummi – formtillverkning av industrigummiprodukter

Konkurrenskraftiga formgummi-industrigummi, formtillverkning av gummiprodukter med helhetsfokus inom hela försörjningskedjan